Swissôtel Resort & Spa, Çeşme - Lüks otel - KVKK

KVKK

KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

FİZİKSEL ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Can Turizm Yatırımları ve İşletmeleri AŞ; veri sorumlusu sıfatıyla,(Bundan sonra “şirket” olarak anılacaktr.) duruma göre şirketimizi ziyaret etmeniz durumunda  işlenen kişisel verileriniz aşağıdakiler gibidir;

 • Ad-soyad şeklindeki kimlik verileri
 • İnternet kullanımı amacıyla T.C kimlik numaranız ve internet kullanımına dair trafik bilgileriniz
 • Kamera, fotograf, telefon araçlarıyle elde edilen görüntü ve ses kayıtları, (Kamera kaydı yapılması halinde ilgili alanlarda uyarı levhalarına yer verilmektedir. Telefon kaydı yapılması halinde ses kaydı işlendiğine dair bilgi verilmektedir.)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir. Kişisel verileriniz;

 • Kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının devamlılığı ve denetimi amacıyla
 • Giriş-çıkış tespiti ve kontrolü amacıyla
 • İşyerinde fiziksel güvenliğin ve gizlilik uygulamalarının sağlanması amacıyla
 • Acil tıbbi müdahaleler, İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla
 • Yasal düzenlemeler gerektirdiği şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla
 • Covid 19 vb toplu kamu sağlığını etkileme ihtimali olan salgın hastalıklara karşı gerekli önlemlerin alınması amacıyla
 • KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile başta gerektiği takdirde yurtiçinde ve yurtdışında;

 • Mevzuatsal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla denetim firmaları, işyeri hekimleri,  kamu kurum ve kuruluşlarıyla
 • Şirketin  kullandığı bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri, Amerika ve Rusya başta olmak üzere yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,
 • Gerektiğinde yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda  kişisel verilerinizin işlenme amaçları bölümünde belirtili  amaçları sağlamak üzere şirket, mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek, meşru menfaatlerini sağlama gayesiyle ,  KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki yöntemlerle toplamaktadır:

 • Otelimiz binalarına yerleştirdiğimiz kameralar vb cihaz yöntemlerle
 • İnternet kullanımı amacıyla kişisel veri girişi yapılan dijital sistemler aracılığıyla
 • Ziyaretçi kayıt belgeleri aracılığıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE ERİŞİM HAKKI VE DÜZELTME TALEPLERİ

Tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi  “Celal Bayar Mahallesi, 51512 Sokak, No:43 Ilıca, Çeşme, İzmir” Şirket adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya   cesme@swissotel.com e-posta adresini kullanmak suretiyle, aynı yazılı ıslak imzalı talebinizi e-posta ekine ekleyerek gönderebilirsiniz. Şirketimize bu konuda ulaşmakta sorun yaşarsanız bize, hafta içi 09:00-17:30 saatleri arasında +902327500000 nolu telefondan ulaşarak size haklarınızı kullanmak için taleplerinizin iletilmesinde yukarıdaki işlemler için yardımcı olmamızı isteyebilirsiniz.

 

Erişimaddress

Swissôtel Resort & Spa, Çeşme
Celal Bayar Mah. 5152 Sok. No:43 | Ilica, Cesme, 35930 Izmir
Turkey
Tel: +90 232 750 0000
E-posta: cesme@swissotel.com

google_map
Oda rezerve et
Oda rezerve et
close